Välkommen till Hjärtdiagnostik i Sundsvall AB

Klinisk fysiologisk mottagning som arbetar på remiss från andra vårdgivare.
Om ytterligare information önskas, maila: info@hjartdiagnostik.se

Landsvägsallén 8, 852 29 Sundsvall | Tfn: 060-615112 | Fax: 060-615113 | info@hjartdiagnostik.se